Wijzigingen zorgverzekering 2021

Op Prinsjesdag heeft de regering haar plannen bekend gemaakt voor 2021. Het belangrijkste nieuws is dat de zorgpremie in 2021 zal stijgen en het verplicht eigen risico gelijk blijft op € 385. Er zijn een aantal wijzigingen in het basispakket. We zetten ze voor u op een rijtje.


 

Extra oefen- en fysiotherapie bij COPD


Een deel van de patiënten met COPD die in de categorie B-GOLD vallen, krijgen vanaf 2021 een hoger aantal behandelingen voor oefen- en fysiotherapie vergoed. Voor deze vergoeding wordt de categorie B onderverdeeld in subcategorieën B1 en B2. Uw zorgverlener bepaalt in welke categorie u valt. 

  • Voor categorie B1 geldt: 27 behandelingen in het eerste behandeljaar. Vanaf het tweede behandeljaar 3 behandelingen per jaar.

  • Voor categorie B2 geldt: 70 behandelingen in het eerste behandeljaar. Vanaf het tweede behandeljaar 52 behandelingen per jaar.

 

 

Dagbehandeling in groepsverband
 

Vanaf 1 januari 2021 wordt dagbehandeling in groepsverband vergoed uit de basisverzekering voor de volgende patiëntgroepen:

  • Ouderen met complexe aandoeningen
  • Mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking
  • Mensen met chronisch progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen (ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, multiple sclerose of Korsakov
  • Mensen met een verstandelijke handicap
     

Als de dagbehandeling deel uit maakt van een zorgprogramma dan wordt het vervoer van en naar de dagbehandeling vergoed vanuit de basisverzekering.


 

Geen eigen risico zorgkosten na orgaandonatie

Orgaandonoren betalen vanaf 1 januari 2021 geen verplicht eigen risico meer voor medische kosten die voortkomen uit de orgaandonatie.