BGZC
SliderSlider

De Stichting BGZC

De komst van het nieuwe zorgstelsel in 2006 was de directe aanleiding tot de oprichting van de Stichting BGZC (Belangenbehartiging Grensoverschrijdende Zorg Collectief). De basisverzekering voorzag immers niet in de soms complexe grensoverschrijdende zorg waar grensarbeiders en bewoners van de grensstreek mee te maken konden krijgen.
 
De informatieverstrekking vanuit de officiële instanties was gebrekkig , onvolledig en soms zelfs tegenstrijdig. De behoefte aan informatieverstrekking was dan ook groot. Mede om hierin te voorzien werd gezamenlijk met de leidinggevenden van een aantal grote bedrijven en instellingen besloten om de Stichting BGZC op te richten, teneinde via dit kanaal zoveel mogelijk bedrijven te groeperen en middels het gecreëerde volume een betaalbare grensoverschrijdende zorgpolis te kunnen aanbieden.
 
De uitvoering daarvan werd uitbesteed aan het onafhankelijke intermediair Witte-Boussen Assurantiën BV.
 
Het resultaat is inmiddels bekend: ruim 300 bedrijven en hun werknemers, gepensioneerden en gezinsleden, alsmede een 200-tal ZZP’ers zijn aangesloten en maken gebruik van de diensten van de Stichting BGZC welke inmiddels is uitgegroeid tot een ware inkoopcombinatie voor allerlei soorten verzekeringen.
 
Mede door dit volume werden concurrerende premies en voorwaarden bedongen, niet alleen voor zorgverzekeringen  (Avero Achmea, CZ en Zilveren Kruis Achmea), maar ook voor ongevallen-, inkomens- en schadeverzekeringen, zowel voor het bedrijf als voor diens werknemers.