Stichting BGZC

De komst van het nieuwe zorgstelsel in 2006 was de directe aanleiding tot de oprichting van de Stichting BGZC (Belangenbehartiging Grensoverschrijdende Zorg Collectief). De basisverzekering voorzag immers niet in de soms complexe grensoverschrijdende zorg waar grensarbeiders en bewoners van de grensstreek mee te maken konden krijgen.

De informatieverstrekking vanuit de officiële instanties was gebrekkig , onvolledig en soms zelfs tegenstrijdig. De behoefte aan informatieverstrekking was dan ook groot. Mede om hierin te voorzien werd gezamenlijk met de leidinggevenden van een aantal grote bedrijven en instellingen besloten om de Stichting BGZC op te richten, teneinde via dit kanaal zoveel mogelijk bedrijven te groeperen en middels het gecreëerde volume een betaalbare grensoverschrijdende zorgpolis te kunnen aanbieden.

Het resultaat is inmiddels bekend: ruim 300 bedrijven en hun werknemers, gepensioneerden en gezinsleden, alsmede een 200-tal zzp’ers zijn aangesloten en maken gebruik van de diensten van de Stichting BGZC die inmiddels is uitgegroeid tot een ware inkoopcombinatie voor allerlei soorten verzekeringen.

 

 

Witte-Boussen Assurantiën B.V.

De Stichting BGZC heeft Witte-Boussen Assurantiën B.V. aangesteld als intermediair.

Witte-Boussen Assurantiën B.V. is een onafhankelijk assurantiekantoor dat haar activiteiten heeft toegespitst op het gebied van verzekeringen, hypotheken en financiële planning.

Voor zowel de particuliere als de bedrijfsmatige relaties verzorgt Witte-Boussen Assurantiën B.V. het verzekeringspakket. Na een zorgvuldige risicoanalyse worden de premies en voorwaarden van diverse verzekeraars vergeleken waarna u een afgewogen advies krijgt aangeboden.

Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u te allen tijde met al uw vragen bij de deskundige medewerkers van Witte-Boussen Assurantiën B.V. terecht. Vanzelfsprekend wordt er gezorgd voor een snelle en deskundige afwikkeling van schades.