Veelgestelde vragen

 

Aanvragen, wijzigen, opzeggen

Dit kunt u doen via deze link.

Wijzigingen in uw aanvullende verzekering en tandartsverzekering kunt u tot en met 31 januari doorgeven. Wijzigingen gaan altijd per 1 januari in. Sluit u uw verzekering na 1 januari af? Dan is dit met terugwerkende kracht.

Uiterlijk 31 december van ieder jaar kunt u uw verzekering opzeggen. De opzegging gaat in per 1 januari van het nieuwe jaar. U bent verplicht om vóór 1 februari een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

 

Incassomachtigingen worden niet overgenomen door Aevitae. Zodra u zich aanmeldt voor een zorgverzekering via Aevitae ontvangt u een bevestiging en welkomstbrief. Hierin staat een code waarmee u kunt inloggen op Mijn BGZC.

In Mijn BGZC kunt u zelf de keuze maken voor automatische incasso. Ook kunt u gebruik maken van een machtigingskaart. Klik hier voor deze machtigingskaart.

Wil je overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Dan is het belangrijk dat er geen sprake is van een betalingsachterstand, want dan is het niet mogelijk om over te stappen.

Heb je op dit moment een betalingsachterstand en wil je volgend kalenderjaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Zorg er dan voor dat de betalingsachterstand vóór 31 december is verholpen.

In Mijn BGZC kunt u veel persoonlijke gegevens en voorkeuren eenvoudig zelf aanpassen:

 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • Wijze van correspondentie
 • Gezinslid bijschrijven
 • Vrijwillig eigen risico verhogen/verlagen
 • Verzekeringspakket

Schriftelijk
Regelt u het liever schriftelijk? Dan kunt u uw wijziging opsturen naar:  Witte-Boussen Assurantiën B.V.
Postbus 201, 4530 AE  TERNEUZEN of per e-mail naar: zorg@witteboussen.nl

Een gezinslid in- of uitschrijven
U kunt eenvoudig zelf uw partner of kinderen op uw polis bijschrijven in Mijn BGZC of u regelt het via afdeling Zorg van Witte-Boussen Assurantiën B.V.
De bijschrijving gaat meestal in per 1 januari van het nieuwe jaar. Bijschrijvingen worden gemiddeld binnen vijf werkdagen verwerkt. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met de ouder die de meest uitgebreide verzekering heeft, maar u dient ze wel zelf aan te melden.

Schrijf uw baby binnen 4 maanden na de geboorte bij op uw polis.

Partner of kind van uw polis halen
U hoeft een gezinslid niet zelf af te melden. Als uw partner of kind zelf een verzekering afsluit of bij iemand anders op de polis wordt bijgeschreven, dan wordt dit gezinslid automatisch van uw polis gehaald.
Wilt u handmatig iemand van uw polis halen? Of is er onenigheid of onduidelijkheid over het in- of uitschrijven? Neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag.

Een adreswijziging/correspondentieadres wijzigen
Adreswijziging doorgeven
Een verhuizing hoeft u niet aan Aevitae door te geven. Geef een adreswijziging altijd door aan uw gemeente. Aevitae krijgt uw nieuwe adresgegevens automatisch door. Aan Witte-Boussen Assurantiën B.V. dient u een adreswijziging wel door te geven.

Ander correspondentieadres
Wilt u uw post ontvangen op een ander adres? Neem dan contact met Witte-Boussen Assurantiën B.V. op.

Naar het buitenland
Gaat u verhuizen naar het buitenland? Dan wordt dit niet automatisch aan Aevitea en Witte-Boussen Assurantiën B.V. doorgegeven. Bovendien kan het zijn dat dit gevolgen heeft voor uw zorgverzekering. Neem in dit geval contact met ons op.

Algemeen

Moet u lang wachten voor een behandeling of opname? En is die wachttijd ook volgens de afgesproken normen te lang? Of wilt u hulp bij het vinden van een huisarts of tandarts na uw verhuizing? Dan kunt u contact met ons opnemen voor wachtlijstbemiddeling.

Direct aanvragen
U kunt wachtlijstbemiddeling online aanvragen. Na ontvangst van uw verzoek, nemen wij binnen 5 werkdagen contact met u op.
Aanvragen

Hoe bemiddelen wij?
Wij gaan voor u op zoek naar een andere zorgaanbieder die de behandeling eerder kan uitvoeren. Eerst kijken we of u terecht kunt bij een ziekenhuis bij u in de buurt. Als daar op korte termijn geen plaats is, zoeken we verder in de rest van Nederland en ook bij zelfstandige behandelcentra (ZBC) of kijken we over de grens, in België en Duitsland.

Voor welke behandelingen is wachtlijstbemiddeling mogelijk?

 • Afspraak bij een medisch specialist in het ziekenhuis (consult)
 • Indicatie of diagnose voor verdere behandeling (diagnostiek)
 • Poliklinische behandeling (zonder opname)
 • Behandeling in ziekenhuis of behandelcentrum (ZBC) met opname

 

Afgesproken normen: wanneer is de wachttijd te lang?
Verzekeraars hebben met zorgaanbieders afspraken gemaakt over hoe snel verzekerden bepaalde zorg zouden moeten krijgen. Deze afspraken heten de Treeknormen. Hieronder hebben wij de maximale wachttijden op een rijtje gezet. Moet u langer wachten, dan kunt u zorgbemiddeling aanvragen.

 • Eerste gesprek bij medisch specialist: 4 weken
 • Tijd om tot een indicatie of diagnose te komen: 4 weken
 • Poliklinische behandeling: 6 weken
 • Behandeling met opname ziekenhuis/behandelcentrum: 7 weken

Twijfelt u aan de diagnose of behandeling van uw behandelend arts? Dan kunt u altijd de mening van een tweede arts vragen. Aevitae vergoedt één second opinion per kalenderjaar.

Zo regelt u een second opinion
Vraag uw behandelend arts of huisarts om een verwijzing voor een second opinion. U bepaalt zelf in welk ziekenhuis/bij welke medisch specialist u de second opinion wenst. Dit kunt u overleggen met uw (huis)arts. Maak een afspraak bij het ziekenhuis of de medisch specialist voor de second opinion. Hiervoor heeft u de verwijzing van uw (huis)arts nodig. Vraag uw behandelend arts om uw medisch dossier. Dit heeft de tweede medisch specialist nodig voor de second opinion. Soms moet u het dossier zelf meenemen, soms stuurt het ziekenhuis het rechtstreeks naar de tweede specialist.

Als de second opinion achter de rug is, gaat u met het advies van de tweede specialist terug naar uw huidige behandelend arts. Samen bespreekt u het advies. Uw behandelend arts bepaalt of hij/zij het advies overneemt of niet.

Vergoeding voor een second opinion
De basisverzekering vergoedt één second opinion per kalenderjaar. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder, dan vergoeden wij de second opinion volledig. Voor een second opinion bij een ziekenhuis/behandelaar zonder contract moet u mogelijk een deel zelf betalen (afhankelijk van uw basisverzekering en het tarief van de behandelaar). Houdt u er rekening mee dat de kosten eerst verrekend worden met uw resterend eigen risico.

Hulp nodig bij het vinden van een specialist?
Vraag dan online bemiddeling aan. Wij kijken dan voor u waar u terecht kunt.

Betalingen / declaraties

In verband met de drukte bij Aevitae kan de verwerking van declaraties langer duren dan u gewend bent. Binnenlandse nota’s worden doorgaans binnen 10 werkdagen verwerkt. Voor buitenlandse nota’s geldt 15 werkdagen.

In ‘Mijn BGZC’ kunt u uw rekeningnummer ingeven waarop declaraties uitbetaald kunnen worden.

Wilt u een nota declareren? Dat kan op verschillende manieren:

Online:
Scan uw nota, log in op Mijn BGZC  en declareer makkelijk en snel in 3 stappen.

Mobiel:
Log in via de Aevitae zorg app, maak een foto van uw nota en dien deze in. Gaat het om een nota uit het buitenland of om een ongeval? Stuur uw nota dan via Mijn BGZC of per post in met een bijhorend declaratieformulier.

Per post:
Vul een declaratieformulier in, voeg de originele nota toe en stuur deze in één envelop naar:

Aevitae B.V.
Postbus 2705
6401 DE HEERLEN

Het klopt dat u een betalingsverzoek ontvangt van Aevitae. U kunt er wel voor zorgen dat toekomstige rekeningen door een automatische incasso worden afgeschreven. Dit regelt u via Mijn BGZC (onder het tabblad Premie/rekeninggegevens) of een SEPA-machtiging. Deze kunt u hier downloaden. De premies van januari dient u nog wel zelf te betalen via iDEAL of een overschrijving. De machtiging geldt dan pas voor de volgende incasso’s.

Zorgkosten die in 2021 ontstaan zijn worden afgewikkeld door de verzekeraar waarbij u in dat jaar verzekerd was.

Aanvragen zittend ziekenvervoer

U heeft vooraf toestemming nodig voor zittend ziekenvervoer. Dit betreft het gebruik van taxivervoer, eigen vervoer of openbaar vervoer. U kunt deze toestemming aanvragen met het formulier ‘Medische verklaring zittend ziekenvervoer’. Toestemming voor zittend ziekenvervoer voor nierdialyses en oncologische behandelingen met chemotherapie, immunotherapie of radiotherapie kunt u ook telefonisch aanvragen via het Aevitae telefoonnummer 088 - 35 35 763.

Heeft u al toestemming voor taxivervoer? Dan neemt u contact op met Transvision via telefoonnummer 0900 - 33 33 330 (optie 1). Maakt u gebruik van eigen vervoer? Dan declareert u zelf de kosten na toestemming met het ‘Declaratieformulier reiskosten zittend ziekenvervoer’. Wanneer u de declaratie voor vervoerkosten indient moet u bij het declaratieformulier altijd een kopie van de afsprakenkaart mee sturen.

Buitenland

Bij opname in een Belgisch ziekenhuis wordt u soms gevraagd een verklaring te ondertekenen als u een éénpersoonskamer wenst. U bent echter niet verzekerd voor deze meerkosten! Omdat deze kosten hoog kunnen oplopen (ligkamer en honorarium specialist), adviseren wij u deze verklaring niet zonder meer te ondertekenen. Met de aanvullende Ziekenhuis Extra Verzekering kunt u de kosten (deels) afdekken. Mocht opname in een éénpersoonskamer om medische redenen noodzakelijk zijn, dan worden de kosten wel vergoed.

Lees meer informatie over specifieke aandachtspunten voor zorg in België.

In de Zorgzoeker ziet u met welke zorgverleners EUCARE een contract heeft. Kiest u voor een gecontracteerde zorgverlener? Dan bent u verzekerd van goede zorg en krijgt u de hoogste vergoeding. Gaat u naar een zorgverlener met wie EUCARE geen contract heeft? Dan betaalt u mogelijk een deel van de zorgkosten zelf.

Ook dit jaar kunt u voor verzekerde zorg in elke ziekenhuis en bij elke huisarts in Nederland terecht. Op dit moment worden nog steeds contracten met zorgaanbieders gesloten. De nieuwe informatie wordt van maandag t/m vrijdag dagelijks bijgewerkt.
Zie de Zorgzoeker voor het actuele overzicht.

Corona

Vanuit de basisverzekering is er een vergoeding voor paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek) voor mensen die (mogelijk) ernstige COVID-19 (corona) hebben gehad. En die in de herstelfase last hebben van ernstige klachten en beperkingen. Deze vergoeding is al eerder tijdelijk toegevoegd aan de basisverzekering. En nu blijft deze vergoeding tot 1 augustus 2022 in de basisverzekering. Voor meer  informatie over deze vergoeding verwijzen wij u naar de voorwaarden van uw zorgverzekering.

Planbare zorg die niet langer kan worden uitgesteld vanwege ernstige gezondheidsschade vergoed de zorgverzekeraar mogelijk als spoedeisende zorg. Neem altijd hiervoor contactop met de alarmcentrale van uw zorgverzekeraar.

Moet u langer op uw vakantieadres blijven vanwege besmettingsgevaar? Dan maakt u extra kosten voor uw verblijf. Deze kosten vallen niet onder de zorgverzekering. Overleg met uw reisverzekeraar of u hiervoor verzekerd bent en welke kosten u vergoed krijgt. 

Nee, preventieve testen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering of de aanvullende verzekering.

Ja, eerst worden de voorrangsgroepen uitgenodigd. Daarna wordt de overige bevolking op basis van hun BSN uitgenodigd.

Voor nadere informatie kunt u contact op met de GGD tel 0113 244323.

U krijgt spoedeisende hulp in het buitenland vergoed. Was er vóór vertrek een negatief reisadvies (oranje of rood) vanwege het coronavirus? Dan kan het zijn dat u géén vergoeding uit uw aanvullende verzekering krijgt. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Kijk voor meer informatie op de link van uw zorgverzekeraar:

Een repatriëring kunt u alleen vergoed krijgen als dat medisch noodzakelijk is. Bekijk hier de vergoeding voor repatriëring. Neem altijd contact op met de alarmcentrale van uw zorgverzekeraar als u in het buitenland bent en gerepatrieerd moet worden.

Eigen Risico / Eigen Bijdrage

Voor de basisverzekering geldt in 2022 een verplicht eigen risico van € 385,-. Dit heeft de overheid bepaald. Maakt u zorgkosten die onder de basisverzekering vallen? Dan komen de eerste € 385,- voor uw eigen rekening.

Vrijwillig eigen risico
U kunt ervoor kiezen om uw eigen risico te verhogen, in ruil voor een lagere premie. U kunt het vrijwillig eigen risico met € 500,- verhogen. Het totale eigen risico (verplicht + vrijwillig) is dus maximaal € 885,-.

Wanneer geldt het eigen risico?
Het eigen risico geldt voor bijna alle zorgkosten die onder de basisverzekering vallen. Dit zijn onder andere:

 • Kosten van geneesmiddelen;
 • Medisch specialistische zorg;
 • Ziekenhuisopname;
 • Psychologische zorg (GGZ);
 • Logopedie;
 • Hoortoestellen.

 

Maar er zijn uitzonderingen:

 • Zorgkosten voor kinderen tot 18 jaar;
 • Een bezoek aan de huisarts, met uitzondering van bloed- en laboratoriumonderzoek uitgevoerd buiten de praktijk;
 • Zorgprogramma's en ketenzorg, met uitzondering van geneesmiddelen en laboratoriumonderzoek;
 • Verloskundige zorg en bevalling, met uitzondering van de NIPT-test, geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek, ziekenvervoer en kraamzorg;
 • Kraamzorg, let op: u betaalt wel een eigen bijdrage;
 • Hulpmiddelen die u in bruikleen heeft;
 • Verpleging en verzorging bij u thuis (wijkverpleging);
 • Reiskosten en nacontroles van een nier- of leverdonor;
 • Alle zorg die vergoed wordt vanuit uw aanvullende of tandartsverzekering.

 

In deze gevallen worden de zorgkosten volledig vergoed. Het eigen risico geldt uitsluitend voor de basisverzekering. Maakt u zorgkosten die door de aanvullende verzekering worden vergoed? Dan betaalt u geen eigen risico. In het vergoedingenoverzicht van uw basisverzekering vindt u voor elke vorm van zorg precies hoeveel u vergoed en of er een eigen risico van toepassing is of niet.

Als u bent verzekerd bij Aevitae kunt u een betalingsregeling aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent bij Aevitae verzekerd op 1 januari van het jaar waarin u uw eigen risico gespreid wilt betalen.
 • U bent 18 jaar of ouder.

Na ontvangst van een eigen risico factuur vanaf € 50,00 kunt u in Mijn BGZC ervoor kiezen de factuur gespreid te betalen. 

Sommige medische kosten worden niet volledig vergoed. In dat geval moet u een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

Wettelijke eigen bijdrage
Aan sommige zorg uit de basisverzekering moet u zelf meebetalen. Dit heeft de overheid bepaald. Deze wettelijke eigen bijdrage geldt onder meer voor:

 • Bepaalde geneesmiddelen
 • Kraamzorg
 • Verloskamer
 • Zittend Ziekenvervoer
 • Hoortoestellen
 • Orthopedisch schoeisel
 • Kunstgebitten
 • Pruiken.

De overheid bepaalt de hoogte van dit bedrag. Een compleet overzicht met de bijbehorende bedragen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Zorgkosten die niet vergoed worden
Sommige zorgkosten vallen niet onder de dekking van uw basis- en/of aanvullende verzekering of er geldt een maximumbedrag dat de verzekeraar betaalt. In dat geval dient u deze zorgkosten zelf betalen. Deze kosten worden als ‘eigen bijdrage’ aan u in rekening gebracht. In de polisvoorwaarden van uw verzekering vindt u per soort zorgkosten hoeveel wordt vergoed en of u een eigen bijdrage dient te betalen.

Geneesmiddelen

Bijbetaling (de eigen bijdrage) ontstaat doordat de inkoopprijs van de apotheek hoger is dan de vergoedingslimiet van het GVS. Dit komt voor bij bijvoorbeeld medicijnen voor ADHD en bepaalde anticonceptiva. Het verschil tussen de apotheekinkoopprijs en de GVS limiet is de bijbetaling. De overheid heeft bepaald dat deze eigen bijdrage niet meer mag bedragen dan € 250 per kalenderjaar. De stand hiervan kunt u volgen in ‘Mijn BGZC’. Indien is gekozen voor de aanvullende verzekering Excellent dan wordt deze € 250 hieruit vergoed.

Kraamzorg en bevalling

U kunt kraamzorg direct aanvragen via Aevitae Kraampakket. Vraag kraamzorg uiterlijk in de 4e maand van uw zwangerschap aan, zodat zij uw aanvraag op tijd kunnen verwerken.

Stuk voor stuk gekwalificeerde centra die aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen. Heeft u al een kraamzorgcentrum op het oog? Via de Zorgzoeker kunt u controleren of zij een gecontracteerd kraamzorgcentrum zijn.

Mijn BGZC

De inloggegevens voor 'Mijn BGZC' ontvangt u normaliter binnen één week nadat uw eerste bericht klaar staat in de berichtenbox in Mijn BGZC.

Wilt u graag meer informatie over iDIN? Kijk dan op www.idin.nl of bekijk onderstaande instructievideo:

 

Bent u overgestapt naar Aevitae? Dan kunt u op verschillende manieren inloggen bij Mijn BGZC. Uw gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt u normaliter binnen één week nadat uw eerste bericht klaar staat in de berichtenbox in Mijn BGZC. Lukt het niet om een account aan te maken? Bekijk dan onderstaande instructievideo:

Wil je snel toegang tot Mijn BGZC via je telefoon? Raadpleeg dan de instructie op deze pagina om de Mijn BGZC als app op je telefoon in te stellen.

Hoeveel betaalt u in een jaar nou eigenlijk aan zorgkosten? En hoe zit het precies met de rekeningen die zorgverleners rechtstreeks aan Aevitae hebben verstuurd?

Met Mijn BGZC heeft u inzicht in al uw zorgkosten:

 • De betaalde premie
 • De stand van uw verplicht en vrijwillig eigen risico
 • Eigen bijdragen die u betaald heeft
 • De declaraties die u zelf heeft ingediend
 • De zorgkosten die zorgaanbieders direct hebben gedeclareerd

 

Totaaloverzicht
In Mijn BGZC staan alle zorgkosten van het huidige jaar en de 2 voorgaande jaren. U heeft zo een inzage in een totaaloverzicht van wat Aevitae voor u rechtstreeks heeft betaald aan een zorgverlener en u wat zelf heeft gedeclareerd voor uw zorg. Dit helpt u om te bepalen of uw verzekering nog past bij uw situatie. Maakt u meer of juist minder kosten dan verwacht? Dan kan het handig zijn om uw verzekering aan te passen.

Details per declaratie
Voor iedere declaratie vindt u gedetailleerde informatie:

 • Welk deel vergoed is en welk deel u zelf heeft betaald
 • Uit welke verzekering de vergoeding is betaald
 • Welke behandeling een zorgverlener bij Aevitae gedeclareerd heeft
 • Wat de kosten voor deze behandeling waren

 

Onbekende zorgkosten? Laat het ons weten!
Ziet u iets vreemds in uw zorgkosten in Mijn BGZC? Bijvoorbeeld een declaratie voor een behandeling die u niet heeft ondergaan? Laat het ons weten. Wij zoeken graag voor u uit wat er aan de hand is. Bovendien kunnen we actie ondernemen als dat nodig blijkt.

Alleen eigen kosten inzien
Alle verzekerde personen ontvangen een persoonlijke inlog voor Mijn BGZC en kunnen uitsluitend hun eigen gegevens en de gegevens van hun kind(eren) tot 12 jaar raadplegen.

Tandarts

De wachttijd bij Zilveren Kruis Achmea bedraagt 1 jaar. Bij Aevitae is de wachttijd niet van toepassing.

Ziekenhuis

In de Zorgzoeker van Aevitae ziet u met welke zorgverleners EUCARE een contract heeft. De Zorgzoeker wordt dagelijks bijgewerkt door Aevitae. Kiest u voor een gecontracteerd zorgverlener die gecontracteerd is voor uw specifieke behandeling? Dan bent u verzekerd van goede zorg en krijgt u de hoogste vergoeding. Gaat u naar een zorgverlener waarmee EUCARE geen contract heeft? Dan betaalt u mogelijk een deel van de zorgkosten zelf en adviseren wij u dit tijdig en vooraf aan te vragen. Neem in dat geval contact op met onze tussenpersoon: Witte-Boussen in Terneuzen voor verder advies.

 

Zorgpas

Met een zorgpas kunt u laten zien dat u een zorgverzekering heeft. Op de zorgpas staan uw persoonlijke gegevens. De zorgpas is geen legitimatiebewijs. Bezoekt u een zorgverlener in Nederland? Dan vraagt deze naar een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort, rijbewijs of ID-kaart. Hiermee zoekt de zorgverlener uw verzekering in het landelijk declaratiesysteem.

Digitale zorgpas
Heeft u toch liever een pasje bij de hand? Dan vindt u uw zorgpas in de Aevitae App. Die kunt u vanuit de Google Play en App Store downloaden. De pas kunt u na downloaden opslaan op uw smartphone. Zo draagt u de pas altijd bij u.

Zorgverleners vragen naar een legitimatiebewijs. Omdat een zorgpas geen legitimatiebewijs is, ontvangt u niet meer automatisch een fysieke zorgpas van ons. Wilt u toch een fysieke zorgpas? Vraag dit dan aan in Mijn BGZC. U ontvangt dan de combipas (zorgpas en Europese gezondheidskaart (EHIC) ineen) binnen 10 werkdagen.

Zorgpas in het buitenland
In het buitenland is de digitale zorgpas niet voldoende. In EU/EER-landen, Zwitserland en Australië moet u de Europese Zorgkaart (EHIC) laten zien als u medische zorg nodig heeft. De EHIC kunt u aanvragen in Mijn BGZC. U krijgt dan de combipas (zorgpas en Europese gezondheidskaart (EHIC) ineen) binnen 10 werkdagen. De EHIC is één jaar geldig.

Bel altijd eerst met de alarmcentrale als u medische zorg nodig heeft in het buitenland. Onze medewerkers staan 24/7 voor u klaar. Het telefoonnummer van de alarmcentrale op staat de EHIC.

Gaat u tijdelijk naar een Europees land? Voor een vakantie, stage of werk? Neem dan de Europese gezondheidskaart (EHIC) mee. Met de EHIC kunt u in veel Europese landen aantonen dat u verzekerd bent. In het buitenland is de digitale zorgpas namelijk niet voldoende.

Met de EHIC hoeft u (meestal) niets voor te schieten
Als u uw EHIC laat zien, weet de zorgverlener in het buitenland dat u verzekerd bent en bij welke verzekeraar. U heeft dan recht op de vergoeding van de kosten van medische zorg volgens het sociale stelsel in het land waar u verblijft. De buitenlandse zorgverlener kan de kosten rechtstreeks declareren. Daardoor hoeft u niet eerst zelf de (vaak hoge) bedragen voor te schieten. Privé-ziekenhuizen accepteren de EHIC niet. Dit betekent dat u de kosten zelf dient voor te schieten. U kunt dan achteraf de nota’s declareren via Mijn BGZC of de Aevitae App.

De EHIC geldt niet voor zorg waarbij de reis naar het buitenland als doel had om daar deze zorg te verkrijgen.

De alarmcentrale: uw eerste aanspreekpunt
Heeft u medische hulp nodig in het buitenland? Bel dan altijd eerst met onze alarmcentrale. Onze medewerkers staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Het telefoonnummer van de alarmcentrale staat op de EHIC.

Geldigheid EHIC
De EHIC is één jaar geldig, en zolang u daadwerkelijk bij Aevitae verzekerd bent met een basisverzekering. De vervaldatum staat vermeld op de pas zelf. Is de geldigheid van uw EHIC verstreken? Vraag dan een nieuwe aan in Mijn BGZC. U krijgt dan de combipas (zorgpas en Europese gezondheidskaart (EHIC) ineen) binnen 10 werkdagen thuisgestuurd.

In welke landen kunt u de EHIC gebruiken?
De EHIC is geldig in de volgende landen: Australië, België, Bulgarije, Cyprus (het Griekse deel), Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Nederland, Noorwegen, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

De EHIC kan ook gebruikt worden in de Azoren, Canarische Eilanden, Ceuta, Frans-Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Madeira, Martinique, Mayotte, Melilla, Réunion en St. Martin.