BGZC

bgzc nieuws

Beste klant,

Hebt u een e-mail verzonden i.v.m. opzegging per 01 januari 2016 van uw huidige zorgverzekering? Of wilt u een wijziging doorgeven? 

Lees meer...

Nadat medio december door diverse media werd medegedeeld dat (Avéro) Achmea de enige verzekeraar was die reumazorg in Zeeland niet zou vergoeden, regende het telefoontjes bij de afdeling Zorg van Witte-Boussen Assurantiën B.V. en de Stichting BGZC, waar immers vele duizenden mensen verzekerd zijn. Deze onrust had voorkomen kunnen worden als er complete informatie verstrekt was.

Lees meer...

Belangrijkste veranderingen in de zorgverzekeringen in 2015 op een rij:

Lees meer...

Achmea heeft bekend gemaakt dat 19 van de 31 Achmea Health Centers worden overgenomen door Fitland.

Vorige week heeft Achmea bekend gemaakt dat 19 van de 31 Achmea Health Centers worden overgenomen door Fitland. De andere 12 vestigingen zullen helaas sluiten. Achmea gaat het vitaliteitsbeleid voor haar verzekerden aanpassen en hierbinnen is het niet nodig om fitnesscentra in eigen beheer te hebben. Wellicht heeft u in de pers al iets vernomen over deze stap van Achmea.

Lees meer...

Ook in 2014 heeft Stichting BGZC kortingsafspraken met Dr. Binkhorst Eye Center

kijktuhiervanopStichting BGZC heeft ook in 2014 een afspraak met het dr. Binkhorst Eye Center aangaande het geven van kortingen voor Avéro Achmea verzekerden. Deze kortingen worden gegeven op ooglaserbehandelingen en lensimplantaties en worden direct in mindering gebracht op de factuur van het dr. Binkhorst Eye Center B.V..

Lees meer...

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) wil een nieuwe goedkope polis vorm voor de ziektekostenverzekering introduceren.
De zorgverzekeraars bepalen daarbij naar welke arts of zorgverlener de patiënt moet gaan. Dat heeft de bewindsvrouw maandag gezegd op Radio 1.

Lees meer...

Het kan zijn dat u gedurende de afgelopen weken een declaratieoverzicht van Avéro Achmea heeft ontvangen waarin zowel medicijnen (geneesmiddelen) als een '1e terhandstelling' is gedeclareerd door uw apotheek.

Hierover zijn inmiddels bij de afdeling Zorg van Witte-Boussen Assurantiën B.V. meerdere vragen binnengekomen.

Hieronder volgt nadere uitleg.

Lees meer...

Voor vakanties in landen die vallen binnen de EEG (EU, Noorwegen, IJsland, en Liechtenstein) of Zwitserland, Macedonië en Australië raden wij u aan een European Health Insurance Card (EHIC) mee te nemen. Naar deze pas wordt steeds vaker gevraagd in genoemde landen.

Met de EHIC kunt u aantonen dat u voor zorg, zoals verleend door (huis-)artsen, ziekenhuizen en apothekers, verzekerd bent en heeft u recht op medisch noodzakelijke zorg in bovengenoemde landen. De EHIC-pas geeft u recht op zorg die in het wettelijk verzekeringspakket van dat land valt.

Lees meer...

Declaraties van consulten en behandelingen door Care To Move in Sint-Niklaas worden niet meer rechtstreeks vergoed door Avéro Achmea!

Lees meer...

Met ingang van 1 april 2014 zet het CVZ de werkzaamheden voort onder een nieuwe naam: Zorginstituut Nederland.

De naamswijziging is het gevolg van een uitbreiding van de werkzaamheden. Dit houdt in dat Zorginstituut Nederland twee nieuwe taken verder gaan uitbouwen: het stimuleren van kwaliteitsverbeteringen in de zorg door het Kwaliteitsinstituut en het adviseren over vernieuwingen in zorgberoepen en -opleidingen.

Lees meer...

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2015 de langdurige zorg aangrijpend veranderen. De plannen dienen nog door het parlement geloodst te worden, dus het is nog niet zeker of deze (ongewijzigd) doorgevoerd kunnen worden. In bijgaand artikel vertelt beleidsadviseur Emile Voorn van Achmea over de plannen om deze zorg te hervormen.

Lees meer...

Stichting BGZC volgt de ontwikkelingen op het gebied van contractering van zorginstellingen door zorgverzekeraars, zoals CZ en Achmea, op de voet en zal daar waar nodig actie ondernemen. De volgende discussie geeft wederom het belang van de restitutiepolis aan, waarbij verzekerden de mogelijkheid behouden om eventueel naar een niet gecontracteerde zorgverlener uit te wijken (zoals over de grens in België) zonder dat dit van invloed is op de vergoeding door de zorgverzekeraar.

Lees meer...

Met de lancering van de vernieuwde website zijn de diverse aangeboden producten inzichtelijker gemaakt.

Voor een aantal grote bedrijfsklanten / werkgevers met een collectieve zorgverzekering hebben wij binnen de website een op hun bedrijf op maat gesneden webportaal ingericht.

Boven aan de website bevindt zich de groene inlogbutton waarmee werkgevers en werknemers kunnen inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord, waarna in een beveiligde omgeving alle informatie en documenten kunnen worden geraadpleegd.

Wilt u weten of uw werkgever over een dergelijk webportaal beschikt, neem dan contact op met de afdeling Zorg of met uw werkgever.

 TOPWEBSITEPROFIJTENZEKERHEID

Deelnemende werkgevers, werknemers en gepensioneerden (inclusief gezinsleden) kunnen nu optimaal profiteren van een nieuw personeelsarrangement onder de naam:

Profijt & Zekerheid

Profijt & Zekerheid is - in navolging van de oprichting van Stichting BGZC - een nieuw initiatief van WBB:

Witte-Boussen Assurantiën B.V.

voor het  afsluiten van particuliere verzekeringen onder het motto:

'Internettarieven maar MET de service van een assurantiekantoor.'

Een eenvoudige website met daarbij de mogelijkheden voor berekeningen, offertes maar ook om online verzekeringen af te sluiten.

Meer informatie:

De Stichting BGZC streeft voortdurend naar optimalisering van (digitale) dienstverlening.

 

Een groot deel van de zorg die u krijgt, wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De overheid bepaalt wat er wel en niet vergoed wordt. Op Prinsjesdag is bekend gemaakt wat er in 2014 verandert in de basisverzekering.

Lees meer...

Onderhandelingsresultaten Minister Edith Schippers met o.a. ziekenhuizen, medisch specialisten, huisartsen en zorgverzekeraars.

Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag onderhandelingsresultaten bereikt met ziekenhuizen, medisch specialisten, GGZ, huisartsen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Deze komen erop neer dat het groeipercentage van de zorguitgaven verder wordt teruggebracht: naar 1,5% in 2014 en 1% per jaar van 2015 tot en met 2017. Dit levert een extra besparing op van ongeveer 1 miljard euro.

Lees meer...

ooglaserStichting BGZC heeft voor 2013 een afspraak met het dr. Binkhorst Eye Center in Oostburg aangaande het geven van kortingen voor Avéro Achmea verzekerden. Deze kortingen worden gegeven op ooglaserbehandelingen en lensimplantaties en worden direct in mindering gebracht op de factuur van het dr. Binkhorst Eye Center B.V.

Lees meer...

percentageHet ministerie van Financiën heeft op verzoek van het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de NVGA besloten de verhoging van de assurantiebelasting van 9,7% naar 21% toch per 1 januari door te voeren. Eerder was een ingangsdatum van 1 april vastgesteld, maar dat stuitte op uitvoeringsproblemen bij verzekeraars.

Lees meer...

Op dit moment is een werkgever al financieel verantwoordelijk voor werknemers in vaste dienst wanneer zij ziek en/of arbeidsongeschikt worden. Voor werknemers met een tijdelijk contract is een werkgever in de meeste gevallen financieel verantwoordelijk gedurende de contractsperiode. Na die periode neemt het UWV de (loon)doorbetaling over middels de ziektewet.

modernisering_ziektewet

Het wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangenomen om werkgevers ook financieel verantwoordelijk te maken voor (ex)werknemers die een tijdelijk contract hadden.

Lees meer...

Heeft u te maken gehad met een ongeval waarbij wellicht sprake is van (mede) aansprakelijkheid van derden?

Medische schade kan door verschillende oorzaken ontstaan, bijvoorbeeld een aanrijding, een ongeluk tijdens het sporten of een mishandeling. De medische kosten vallen vaak onder uw eigen zorgverzekering. Als iemand (mede-)aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval, dan moet die meestal alle schade vergoeden. Onder die schade vallen ook de medische kosten.

Lees meer...

Zorgverzekeraars hebben het recht een verzekering te beëindigen als u de verzekeringspremie niet betaalt. U zou dan onverzekerd kunnen raken en eventuele kosten van medische zorg zelf moeten betalen. Omdat dit geen wenselijke situatie is, heeft de overheid voor deze situatie een regeling ingesteld.
U blijft dus verzekerd voor zorg uit de Zorgverzekeringswet...

Lees meer...