BGZC

Stichting BGZC voelt zich geroepen om een reactie te geven op een artikel dat geplaatst is in het Assurantiemagazine van 20 december jl. met als titel: ‘Schippers dreigt met verbod op collectieve zorgverzekeringen’.

Onderzoek Pricewise
Hierin wordt een onderzoek van vergelijkings- en afsluitwebsite Pricewise geciteerd, waarin laatstgenoemde o.a. beweert dat Nederlandse werknemers ieder jaar tot € 150,-- te veel aan premie betalen, met name voor overbodige vergoedingen. Veel mensen zouden zich 'spekkoper' voelen, wanneer ze zich verzekeren via het door hun werkgever aangeboden collectieve contract. Pricewise roept de politiek op om de markt van collectieve zorgverzekeringen toegankelijker te maken, zodat mensen hun collectieve aanbieding beter kunnen vergelijken met individuele producten.

Premievoordelen werkgeverscollectiviteiten
Doordat inmiddels meer dan 300 werkgevers zich collectief hebben verenigd in Stichting BGZC is een krachtige inkoopcombinatie ontstaan en zijn concurrerende afspraken gemaakt over collectiviteitskortingen op de basisverzekering die variëren tussen de 7% en 10% van de premie t.o.v. individuele verzekeringen. Met betrekking tot de aanvullende verzekeringen lopen bij CZ en Zilveren Kruis Achmea de collectiviteitskortingen op tot resp. 12% en 17% t.o.v. de individuele producten. Daarnaast zijn specifieke prijsafspraken gemaakt met zorgverzekeraar Avéro Achmea, waardoor de via de werkgeverscollectiviteiten verzekerde mensen profiteren van kortingen op de aanvullende verzekeringen die inmiddels kunnen oplopen tot 50% (!) t.o.v. de landelijk aangeboden premies. Dit als gevolg van lagere consumptie ten opzichte van landelijk. Stichting BGZC vraagt zich daarnaast af of in het onderzoek rekening is gehouden met werkgeversbijdragen die aan werknemers kunnen worden gegeven als ze zich collectief verzekeren. Naast de bedongen kortingen op basis- en aanvullende verzekeringen, kan dat een aanzienlijke invloed hebben op de uiteindelijke hoogte van de premie die door de werknemer wordt betaald.

Keuzevrijheid gewaarborgd
Daar Stichting BGZC middels de afgesloten werkgeverscollectiviteiten de keuze biedt tussen drie zorgverzekeraars en er daarnaast door de werknemer gekozen kan worden uit diverse basis- en aanvullende pakketten, is de keuzevrijheid groot en hoeft er geen sprake te zijn van 'overbodige vergoedingen'. Mensen kunnen contact opnemen met een team van specialisten om hulp te krijgen bij hun keuzes, waarbij zo veel als mogelijk een 'op maat advies' wordt gegeven.

In hoeverre is Pricewise daarnaast onafhankelijk en is het geen 'preker voor eigen parochie'??

Minister van VWS, Edith Schippers
Verder wordt verklaard dat Minister Schippers de mening is toegedaan dat veel werkgevers-collectiviteiten weinig toegevoegde waarde bieden en dienen er zorginhoudelijke afspraken te worden gemaakt. De gegevens van de collectiviteiten zouden lastig te vinden zijn en mensen denken gebeiteld te zitten als ze zich collectief via hun werkgever verzekeren, waardoor er relatief weinig overstappers zijn met als gevolg slechte marktwerking en concurrentie tussen zorgverzekeraars onderling.

Vitaliteitsprogramma als gevolg van deelname in werkgeverscollectiviteiten
Mede door het volume van de gezamenlijke collectiviteiten kunnen afspraken worden gemaakt met zorgverzekeraars en is het mogelijk geworden om een vitaliteitsprogramma samen te stellen, waarbij mensen met o.a. een overgewicht op een positieve wijze worden gestimuleerd om meer te gaan bewegen en gezonder te leren eten. Daarbij speelt de dekking van de aanvullende verzekeringen ook een belangrijke rol, omdat met dit programma zo veel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van de dekking van de zorgverzekering. Door het maken van specifieke afspraken met zorgverzekeraars over de aanvullende verzekeringen en mogelijke financiële bijdragen van de werkgever, wordt de wordt de toegankelijkheid (lagere drempel) voor verzekerden om mee te doen aan het vitaliteitsprogramma verder bevorderd.

De diverse voordelen van een werkgeverscollectiviteit op een rij
Wij willen nogmaals benadrukken dat het maken van specifieke afspraken met zorgverzekeraars met betrekking tot extra vergoedingen in de aanvullende verzekeringen en afspraken met betrekking tot vitaliteitsprogramma's alleen mogelijk zijn als er een werkgeverscollectiviteit aan ten grondslag ligt. D.m.v. een financiële bijdrage van de werkgever voorkom je daarnaast dat werknemers gaan bezuinigen op het afsluiten van een aanvullende verzekering, waardoor ze niet of slechts beperkt in aanmerking komen voor o.a. vergoeding van het vitaliteitsprogramma, maar ook andere vergoedingen die van belang kunnen zijn indien sprake is van (dreigend) verzuim, zoals fysiotherapie. Het wordt veel gecompliceerder dit te realiseren als werknemers zich individueel hebben verzekerd bij verschillende zorgverzekeraars.

Daarnaast wordt voor werknemers die verzekerd zijn in werkgeverscollectiviteiten een 'Stoppen met Roken programma' gepromoot.

Uiteindelijk moet dit resulteren in een gezondere populatie BGZC-verzekerden, dat weer een positief effect zou moeten hebben op de besteding vanuit de basis- en aanvullende verzekeringen, met als zijdelings effect dat dit de BGZC-premies van de aanvullende verzekeringen ten goede komt.

Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest, zonder het aanbieden van werkgeverscollectiviteiten, met als gevolg dat er goede afspraken kunnen worden gemaakt met de zorgverzekeraars.

Gelegenheidscollectiviteiten
Was het tijdens de start van het nieuwe zorgstelsel niet de bedoeling dat collectieve kortingen alleen mochten worden gegeven indien sprake was van werkgeverscollectiviteiten?? Wellicht kan de politiek zich nl. beter druk maken over de ontstane wildgroei van zogenaamde 'gelegenheidscollectiviteiten', waarbij mensen (niet zijnde werknemers) premiekortingen krijgen terwijl deze collectiviteiten op geen enkele wijze bijdragen aan, zoals de Minister het noemt 'de kwaliteit van de gezondheidszorg'!!