Wijzigingen zorgverzekering 2022

Premie
De hoogte van de premie is nog niet bekend. De kosten in de zorg zijn gestegen. Daarom verwacht het kabinet dat de premie voor 2022 iets zal stijgen. Wat de premie voor 2022 precies wordt, weten we nog niet. Uiterlijk 12 november hoort u wat de premie van de diverse zorgverzekeraars.

Eigen risico
Het eigen risico blijft in 2022 gelijk, namelijk € 385. Voor de meeste zorg uit de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico van € 385. Dit betekent dat u tot dat bedrag deze zorgkosten zelf betaalt. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico.

Basisverzekering

Beademingsapparatuur
Gebruikt u thuis mechanische beademingsapparatuur? Dan krijgt u de elektriciteitskosten hiervan vergoed.

Andere manier van declareren GGZ
GGZ-instellingen sturen vanaf 2022 voor iedere behandeling een aparte factuur naar de zorgverzekeraar (in plaats van een verzamelfactuur per diagnose). Hierdoor kunt u de kosten van de factuur beter herkennen en controleren. Daarnaast kan het zijn dat u de kosten voor het eigen risico eerder in het jaar betaalt. 

Logeerkosten
Krijgt u CAR-T-celtherapie en woont u meer dan 60 minuten van het ziekenhuis? Dan is het belangrijk dat u tijdelijk in de buurt van het ziekenhuis verblijft. De logeerkosten hiervan krijgt u vergoed (max. € 76,50 per nacht).

Zwangerschapsonderzoek
De vergoeding van de combinatietest komt te vervallen.

Mondzorg
De intake bij de tandarts wordt vergoed voor verzekerden tot 18 jaar.
Het verplaatsen van een tand of kies naar een andere plek in het gebit (autotransplantaat) wordt vergoed voor verzekerden tot 18 jaar.

Paramedische Herstelzorg COVID-19
Vanuit de basisverzekering is er een vergoeding voor paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek) voor mensen die (mogelijk) ernstige COVID-19 (corona) hebben gehad. En die in de herstelfase last hebben van ernstige klachten en beperkingen. Deze vergoeding is al eerder tijdelijk toegevoegd aan de basisverzekering. En nu blijft deze vergoeding tot 1 augustus 2022 in de basisverzekering.

Aanvullende verzekering

De wijzigingen voor de aanvullende verzekeringen van 2022 zijn nog niet bekend. Uiterlijk 12 november ontvangt u meer informatie over de premie van de diverse zorgverzekeraars.

Zorgtoeslag

De maximale zorgtoeslag stijgt met: 

  • € 36 per jaar voor een 1-persoonshuishouden
  • € 40 per jaar voor een meerpersoonshuishouden

Deze toeslag is bedoeld voor mensen met een lager inkomen, zo wil de overheid de basisverzekering voor iedereen betaalbaar houden.