BGZC

In het najaar van 2016 heeft een groep BGZC-verzekerden het stoppen-met-rokenprogramma gevolgd, waarvan uiteindelijk 90% de training volledig heeft afgerond.

Mede in navolging van de kortgeleden gestarte landelijke publiekscampagne ‘Stoptober’, willen wij dit najaar wederom, in samenwerking met Sinefuma, een stoppen-met-rokenprogramma aanbieden.

SineFuma is o.a. gespecialiseerd in het in groepsverband verzorgen van stoppen-met-rokentrainingen.

De trainingen vinden plaats in het kantoor van Witte-Boussen Assurantiën B.V. in Terneuzen en worden verzorgd door SineFuma.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van ons intermediair Witte-Boussen Assurantiën B.V. www.witteboussen.nl/zorgverzekeringen/rookvrij.