BGZC

Het is algemeen bekend dat roken een negatieve invloed heeft op de gezondheid van mensen. Dat heeft onder meer ook gevolgen voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Daarom hebben we er in 2016 voor gekozen een Stoppen met Roken programma via de bij Stichting BGZC aangesloten werkgevers aan werknemers aan te bieden. Ook de eventuele partners konden meedoen.

Zoals eerder in verschillende nieuwsbrieven gecommuniceerd, is de 1ste groep BGZC-verzekerden afgelopen najaar gestart met het programma. De laatste bijeenkomst vond plaats op 19 december jl.

Van de in totaal 10 gestarte deelnemers, hebben uiteindelijk 9 deelnemers de training volledig afgerond.

De bijeenkomsten vonden plaats in het kantoor van Witte-Boussen in Terneuzen en werden verzorgd door SineFuma. Laatstgenoemde heeft na afloop van deze bijeenkomsten een rapportage gemaakt. Volgens SineFuma was 89% van de deelnemers direct na afloop van de trainingen gestopt met roken. Een mooi resultaat! De rapportage vindt u hier.

Ook dit jaar zullen wij bij voldoende animo weer soortgelijke trainingen organiseren.

Bent u geïnteresseerd en/of wenst u meer informatie te ontvangen over dit programma? Neem dan contact met ons op!